Episode 47||Vegetable Pulihora

Episode 46||Allam Halwa

Episode 45||Carrot Delight

Episode 44||Masala Besan Roti

Episode 43||Miriyala Garelu

Episode 42||Soya Keema Biryani

Episode 41||Kerala Egg Masala

Episode 39||Gajar Badam Burfi

Episode 38||Saggubiyyam Vadalu

Episode 37||Bendakaya Perugu Pachadi